Projekt dotyczy rozwoju w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Intop Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. W tym celu niezbędne są następujące inwestycje:

1. Zakup kabiny malarskiej- pozwoli firmie na produkcję nowej gamy elementów spalarni odpadów.

2. Zakup kabiny śrutownicy- pozwoli firmie na podniesienie jakości oferowanych produktów i usług.

3. Zakup zestawu komputerowego- zestaw komputerowy niezbędny z punktu widzenia wykorzystania możliwości jakie daje planowane do zakupu oprogramowanie.

4. Zakup oprogramowania CAD- oprogramowanie CAD niezbędne do skutecznego zrealizowania celu projektu jakim jest wzrost konkurencyjności firmy.