ZAPYTANIA OFERTOWE


 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Zakup zestawu komputerowego- zestaw komputerowy jest niezbędny z punktu widzenia wykorzystania możliwości jakie daje planowane do zakupu oprogramowanie

"Zakup i wdrożenie innowacyjnych środków trwałych sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy INTOP Sp. z o. o."

Data umieszczenia: 31.01.2017

 


Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Zakup oprogramowania CAD- oprogramowanie CAD jest niezbędne do skutecznego zrealizowania celu projektu jakim jest wzrost konkurencyjności firmy.

"Zakup i wdrożenie innowacyjnych środków trwałych sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy INTOP Sp. z o. o."

Data umieszczenia: 31.01.2017

 


 

ZAPYTANIA OFERTOWE ROZSTRZYGNIĘCIE


Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/2017

 W dniu 14.02.2017 przeprowadzono wybór spośród nadesłanych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2017 r.  Nadesłano 3 oferty na zakup zestawu komputerowego dla projektu firmy Intop sp. z o.o. "Zakup i wdrożenie innowacyjnych środków trwałych sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy INTOP Sp. z o. o."

Załączniki:

Protokół z wyboru ofert

Informacje zwrotne dla oferentów:

z decyzją negatywną

z decyzją pozytywną

Data umieszczenia: 14.02.2017

 


 Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/2017

W dniu 14.02.2017 przeprowadzono wybór spośród nadesłanych ofert na zapytanie ofertowe z dnia 31.01.2017 r.  Nadesłano 3 oferty na zakup zestawu oprogramowania CAD dla projektu firmy Intop sp. z o.o. "Zakup i wdrożenie innowacyjnych środków trwałych sposobem na zwiększenie konkurencyjności firmy INTOP Sp. z o. o."

Załączniki:

Protokół z wyboru ofert

Informacje zwrotne dla oferentów:

z decyzją negatywną 

z decyzją pozytywną

Data umieszczenia: 14.02.2017